FORMULERA DIN EGEN MISSION OCH VISION

Sök framförallt efter en syssla som
är värd att göra . Det är Oraklets råd till den moderna människan. När du väl
har funnit den sysslan, gör den då med glöd – satsa som om hela livet och din
mentala hälsa vore beroende av det (precis så är det för övrigt). Följ de
franska existentialisternas exempel och smycka ut en banderoll med texten
”Engagemang”. Om det känns hopplöst och alla dörrar tycks stängda; gå ändå
framåt som om det fanns en mening med dina sysslor. Om livet inte tycks erbjuda
dig någonting värt att satsa på; uppfinn det. Det måste väl ändå vara så för
varje sunt tänkande individ att vilken aktivitet som helst måste vara bättre än
ingen aktivitet alls.

ROBERT S. DEROPP,
1913-1987

Tolkad och översatt av Kjell-Åke Strömberg

 

För att
lyckas med sin affärsverksamhet är det nödvändigt att man vet vad den är till
för, varför den finns. Det måste alltså vara möjligt att klart och tydligt
beskriva varför den existerar och vad det är tänkt att verksamheten ska uppnå.
Att i ord formulera sin mission och vision är ett sätt att klargöra detta för
sig själv, för kunder, anställda och för världen i övrigt.

En Business-Vision som inspirerar!

Om du inte
vet vart du är på väg, då kan du ju gå åt vilket håll som helst. Till och med
bakåt. Värdet i att känna till slutdestinationen (din Vision) är helt enkelt
att du kan göra de vägval som leder dig rätt. Dina vägval grundar sig då på en
avsikt och det får dig att hålla rätt kurs.

Visionsförklaringar
eller Vision statements kan ta många former. De besvarar frågan: ”Hur ser din
succé ut?” Syftet med ditt Vision Statement är att sätta ord på
”drömtillståndet” för din business och dig själv. Om din business skulle vara
allt du kan drömma om; hur skulle det vara då? För att hjälpa dig med att hitta
en formulering på din Vision kan det vara mödan värt att skriva ner svaren på
följande frågor:

 • Varför startade jag den här
  verksamheten?
 • När jag en dag lämnar detta; vad vill
  jag då lämna bakom mig?
 • Bortsett från produkter och tjänster;
  vad har jag bidragit med till dem som kommit i kontakt med mig och min
  business?
 • Om min business vore allt jag kan
  drömma om; hur skulle den vara då?

Här är några
exempel på kraftfulla Vision Statements från den ”stora” världen:

Bill Gates –
Det kommer att finnas en PC med Microsoft
mjukvara på varje skrivbord.

Coachville –
Varje människa är en coach.

Nike
Att bli det främsta företaget i
idrottsbranschen i världen.

Styrkan i
att formulera en långsiktig Vision för din business är att den skapar ett
sammanhang för alla kommande beslut. Din visionsförklaring tänjer ut
förväntningar, ansträngningar att lyckas liksom också kvaliteten på allt du
gör. Utan denna kraftfulla, attraktiva och värdefulla Vision vore det nära till
att tappa fokus.

En klar och tydlig Mission beskriver
vad du gör

För att
lyckas med sin business, om det så ”bara” rör sig om ett enmansföretag, är det
av största vikt att veta och sätta ord på vad det är meningen att man ska göra.
Om nu ett Vision Statement beskriver VARFÖR så utvecklar ett Mission Statement
också VAD som görs och vad man hoppas uppnå.

Ett typiskt
Mission Statement innehåller tre komponenter:

 1. Det övergripande syftet med din
  business – vad vill du uppnå och varför?
 2. Vad görs i din business – produkter
  och tjänster?
 3. Vad är viktigt i din business – vilka
  värden utgör grunden?

Exempel:

Pfizer – ”Vi
dedikerar oss själva för humanistiska värden som längre, friskare och
lyckligare liv genom utvecklandet av läkemedel för människor och djur.”

Syfte: För
längre, friskare och lyckligare liv.

Vad görs:
Pharmaceutiska hälsoprodukter för människa och djur .

Värden: Forskning
och utveckling.

Dell – ”Med
kraften i en tydlig inriktning och Dell´s team av kompetenta medarbetare har vi
möjligheten att förse våra kunder med värden som: hög kvalitet, relevant
teknologi, kundanpassade system, service och support av yttersta klass och
produkter och service som är lätta att köpa och använda.

Syfte:  Förse kunder med ytterst högkvalitativ
teknologi.

Vad görs:
Högkvalitativ teknologi, relevant teknologi, kundanpassade system.

Värden:
Förstklassig service och support, lätt att köpa, lätt att använda.

Genomarbetade
mission- och vision-statements utgör kittet som binder ihop de olika delarna av
din business och dina livsområden.

Det är dags nu att du tittar på dina egna statements. Det kan du göra vare sig du har ett företag eller inte. Se på dig själv som en seriöst menad verksamhet.

26 januari, 2012 Posted by: Leave a comment - Permalink

Personlig utveckling – Varför då?

Ett flummigt uttryck, tycker väldigt många. Varför skulle det vara viktigt för mig att tänka på Personlig utveckling?

Som Mark Twain förklarar det: ”Om 20 år kommer Du att vara mer missnöjd över det du inte vågade göra än med det du faktiskt gjorde. Så lossa på förtöjningarna och segla iväg bort från den trygga hamnen. Fånga passadvindarna i seglen. Utforska världen! Dröm! Upptäck!

Ett liv utan växande skulle vara en tråkig och glanslös existens. Många människor missar livets tillfällen att växa, t.ex situationer av rädsla, uttråkning, att känna sig motarbetad etc. Livets skola med alla dess utmaningar kan, rätt använd, ge personlig utveckling av stora mått. Vi växer genom att upptäcka att vår potential, vår förmåga att hantera situationer, är mycket större än vi anar. I samma takt som vi växer, utvecklas och lär oss nya saker undviker vi missbelåtenhet, förbittring och nedstämdhet som annars blir en naturlig följd av att inte utvecklas som person.

Personlig utveckling är viktigt. Det handlar om att ta vara på möjligheten att skapa en bättre livskvalitet; fysiskt, mentalt och själsligt/andligt. Det öppnar dörrar och skapar den tillfredsställelse som kommer av ”oväntat goda” prestationer.

Något vi aldrig kommer att ångra: De gånger vi gjorde det bästa vi kunde

Personlig utveckling – Varför då?  Så löd frågan i rubriken.     

Svaret hänger ihop med en annan fråga: Lever du det liv du vill leva? Vill du leva livet fullt ut eller bara hänga med på resan och se vart det bär?

I kommande inlägg ska jag ge min syn på vad Personlig utveckling är.

 

Att bli den person alla vill följa!

Du har säkert insett att Du behöver utvecklas som person för att lyckas i MLM. Ingen dum tanke att ha som mål att bli den som alla letar efter att få följa! Att ta på sig en ledarroll, först över sig själv och sen bli attraktiv för andra, det är ett framgångskoncept.

Vad är det som är typiskt för den person som andra vill följa? Kort och gott kan man säga att du är mer populär än de som vill följa dig, i det sammanhanget som det är fråga om. Ledarskap kan definieras som förmågan att åstadkomma resultat tillsammans med andra. Ingredienserna är Tekniskt kunnande – du vet vad du håller på med – och Social kompetens . En matematiker skulle tycka om formeln Tk x Sk =  Ledarskapsförmåga Om det ena ledet är =0 blir det inte så mycket av ledarskapet.

Det tekniska kunnandet är sånt man kan läsa sig till. Lite svårare är det med den Sociala förmågan, ditt VARANDE, vilket SÄTT du har.

Stefan Ekberg på Bokförlaget Redaktionen ger ett antal punkter i sin bok 444 smarta tips för dig som säljer tjänster.

Han skriver:

11 skäl till varför man gillar en person mer än andra – är du en sån som andra gillar?

En del personer har verkligen förmågan att få andra att tycka om dem snabbt. Men hur gör de det? Vad är det som gör att man känner sig så bekväm med vissa nya bekantskaper?

Är det det här kanske:

 1. De ler oftare än andra man brukar träffa.
 2. De visar intresse för det du säger och uppmuntrar dig att öppna dig så att er relation känns varmare än andra du har.
 3. De ger dig komplimanger som känns rättvisa (inte att förväxla med inställsamma).
 4. De pratar väl om andra och det reflekterar tillbaka på dem själva (jämför dem som mest pratar skit om andra).
 5. De kan skratta åt sig själva och därmed visa mänsklig sårbarhet som också ger dig mod att göra samma sak.
 6. De får dig att må bra eftersom deras entusiasm smittar av sig på dig (jämför gnällspiken som alltid klagar).
 7. De liknar oss själva på något sätt och är bra på att hitta just de gemensamma nämnarna i alla sina relationer.
 8. De visar att de gillar att vara med oss. En person som gillar att umgås med oss måste ju vara en trevlig person.
 9. De kommer ihåg vad du heter och vad ni talade om senast.
 10. De ställer frågor och håller sedan tyst. Visst är det toppen med människor som vill höra vad vi tycker och tänker!
 11. De skippar branschtugget. Branschspråk används mest av människor som är osäkra i sin yrkesroll – de vi gillar imponerar genom att göra svåra saker enkla. Vi gillar människor som får oss att känna oss lite smartare än tidigare.

Och den jobbiga frågan är nu – Är du själv en sådan person?

19 april, 2011 Posted by: Leave a comment - Permalink

Sista dagen för deklarationen eller?

Fick en skatte- och deklarationsfråga i natt:

”Jag har haft stora kostnader under 2010 för event, annonser, resor, telefon m.m. Under 2010 hade jag detta som hobby men har startat företag fr.o.m. 2011. Var kan jag göra avdrag för dessa kostnader i den deklaration som ska lämnas i morgon? Har sökt efter svaret i din e-bok men inte hittat det.”

Min e-bok som åberopas liksom den senaste upplagan som finns att köpa på länken här nedanför innehåller inget ”avdragslexikon á la kvällstidningarna” om vad som kan vara avdragsgillt och inte. Inte heller finns där några direkta ”deklarationsknep”. Vad jag däremot lägger mycket krut på är att förklara de dyrbara konsekvenserna av att hävda att verksamheten är ”hobby”.  Hobbybegreppet är till för statskassans bästa.

Om jag som i exemplet här ovan har haft stora utgifter under 2010 i det som jag då kallat för hobby så går jag miste om avdragsrätten eftersom ”hobbyn” inte längre finns kvar.  Dyrbart och onödigt är min uppfattning. 

Det är inte för sent att göra något åt det trots att det idag är den 2 maj.  

Jag har skrivit en ny ebok om Skattefrågor och MLM. Mycket är universellt och därför likt det jag skrev i min förra ebok i ämnet men mycket är anpassat till ESC. Framförallt momsredovisningen blir på ett annat sätt. 

Du hittar boken på www.escape-ratrace.nu    

5 april, 2011 Posted by: Leave a comment - Permalink

Ledarskapet i FIRO-modellens faser

I ett tidigare inlägg om gruppers utveckling – FIRO-teorin – var vi inne på att grupper genomgår ett antal faser på sin väg till mognad och effektivitet. För en grupp som ska fungera tillsammans över en längre tid, bör det vara en strävan att nå fram till det som i Firo-teorin kallas Samhörighet.

En grupp kan nå bra resultat också i den första fasen Tillhöra, med ett ledarskap som kännetecknas av  ”peka med hela handen” . I längden mår dock ingen grupp väl av ett sådant ledarskap, ett ledarskap som i grunden handlar om att bygga upp ett beroende av ”den store ledaren”.  Se tidigare inlägg Två slags ledarskap. 

En grupp som inte tillåts eller sporras till att gå vidare in i rollsökning kommer aldrig att bli en mogen grupp.  I videon som följer här går jag igenom den så kallade MHA-modellen som bygger på FIRO men fokus på ledarskapet i respektive fas. MHA står för Makt, Handledarskap och Auktoritet.

25 mars, 2011 Posted by: Leave a comment - Permalink

Lyckas med MLM

Många lyckas – 100-tusentals människor världen över lyckas. Självklart kan Du göra det också. Det är upp till Dig!

Personlig utveckling består till 90% av att lära känna sig själv och en bra start på vägen till självkännedom är att försöka komma åt sina egna övertygelser – grundantaganden – försanthållanden.  

Du kan börja med ditt förhållningssätt, dina övertygelser till ditt MLM-ande.

 • Är Du övertygad om att MLM – Network marketing är en helt fantastisk möjlighet för var och en som är villig att lära sig?
 • Är Du övertygad om att ditt MLM-företags produkter är något som du med stolthet gärna berättar om?
 • Är Du övertygad om att Du själv kan och kommer att nå framgång?
 • Är du övertygad om att Du själv är värd denna framgång?

Om du har de övertygelserna, då är dina chanser mycket mycket goda. Om Du däremot tvivlar kan Du få svårt att övertyga någon annan. 

Gå igenom punkt för punkt och resonera med Dig själv. Du har kunnandet och kapaciteten att avgöra detta alldeles själv och känna den självtillit som finns inom Dig för att ta ställning. På köpet har du fått en fin övning i att krypa under ditt eget skinn o se vad som finns där och Du har en mycket fast grund att bygga Ditt eget team på. Nu kör vi!!! 

20 mars, 2011 Posted by: Leave a comment - Permalink

FIRO-teorin – Om gruppers utveckling (eller stagnation)

I sin forskning fann den amerikanske psykologen Will Schutz att en grupp går igenom tre olika huvudfaser under sin utveckling mot enighet och effektivitet. Faserna benämnde han, i tur och ordning:

 • TILLHÖRA
 • ROLLSÖKNING/KONTROLL
 • SAMHÖRIGHET

En grupp är som mest effektiv och mogen i Samhörigehts-fasen.

Vad menas med Grupp? Det är inte människor i en hiss på väg till sina respektive våningar. Det är inte heller passagerarna i en buss och inte heller publiken till en fotbollsmatch. Med grupp menas en samling människor, 8-15 st, med en gemensam uppgift och gemensamma mål.

Styrkan med FIRO-teorin är att den fungerar som ett ”kartblad” när vi skall tolka verkligheten, vad som händer och varför, i gruppen. Den ger oss ett gemensamt språk. Även om teorin är avsedd för ganska små grupper så lär man sig känna igen beteenden hos individer och ledare också i större sammanhang. Vissa personer trivs bäst i Tillhöra-fasen medan andra inte står ut någon längre tid i detta rum o.s.v.  Genom övning i att urskilja människors typiska förhållningssätt med hjälp av ett ”FIRO-tänk”,  är det svårt att undgå personlig utveckling (om nu någon skulle vara rädd för att utvecklas).  Så om Du vill börja resan in i FIRO-teorins värld är Du välkommen att titta på min presentation i videon här:

15 mars, 2011 Posted by: Leave a comment - Permalink

Två slags ledarskap

Ingen har sammanfattat det här med ledarskap så bra som Thoms Szasz professor i psykiatri vid State Universityi New York.

I boken Det andra syndafallet från 1973 säger han på sidan 66 följande: (varning för lite tungt språk)

Det finns två slags ledarskap – för beroende och för självständighet. Historiskt sett är det enda slags ledarskap som är lätt igenkännligt och allmänt synligt, ledarskapet för beroende av auktoriteten. När ett sådant ledarskap är framgångsrikt resulterar det i rekrytering av trogna efterföljare, som i uttalande och uppträdande bekräftar ”den store ledarens” storhet och visdom. I motsats härtill är ledarskapet för självständighet svårt att urskilja och därför besvärligt att känna igen. När ett sådant ledarskap är framgångsrikt resulterar det inte i trogna efterföljare utan i självständiga individer som i uttalanden och uppträdande bara bekräftar sin egen autencitet (äkthet och styrka).

Kan det belysas bättre. I mitt yrke som grupp- och ledarutvecklare är det de här sakerna som det i grund och botten handlar om. Det är det här och inget annat, som den kända och omtalade FIROteorin handlar om. Jag ska förklara den teorin i kommande inlägg.

Till dess kan du fundera på vilken sorts ledarskap av de två som du tilltalas av. Ett ledarskap som bygger på lydnad och beundran av den stora ledaren (beroendeledarskap) eller om du mer tilltalas av  Ett ledarskap som tillåter dig att växa till att bli en Person och inte bara en lydig  i mängden. Vilken sorts ledare vill du ha? I min verksamhet som grupp- och ledarutvecklare har jag stött på båda svaren. Somliga vill bli ledda och styrda och har ingen strävan efter att utvecklas som person till ledare över sig själv. Man finner sig i att vara beroende, det är lättsamt och OK. Andra, de som själva har stor ledarpotential och som har tilltro till sin egen potential och som egentligen avskyr att bli styrda av en ”pappa” eller en ”mamma”; Ja, de personerna föredrar förstås det andra ledarskapet dvs. det som uppmuntrar till växande. Det är det ledarskapet som behövs om man som Laila Amrouche ska tillåtas att bli ledare över sig själv såsom hon definerar Ledarskap i sin kommentar här i bloggen.  

Till syvende og sist är valet Ditt. Och att inte ta ställning är också ett val. Det är Valet att inte välja eller Valet att inte växa. Det finns inget rätt eller fel i detta. Måhända kan man säga att Valet ändå har betydelse för om Du en gång i framtiden när du tittar tillbaka ska kunna säga till dig själv: Jag har gjort mitt bästa och jag har varit ärlig mot mig själv och gjort mina val efter moget övervägande. Men man kan välja att inte tänka så. Att det kvittar helt enkelt. Det handlar om Livssyn och Värde på sig själv.

Som sagt; Nästa inlägg kommer att ta upp den intressanta FIRO-teorin om gruppers utvekling, om individer i grupp och om önskvärt ledarskap i en grupps utvecklingsfaser. Om du vill få lite inblick i min Grupp- o ledarutvecklings-verksamhet så titta gärna på min lilla hemsida om det www.mildoc.se

3 mars, 2011 Posted by: 2 Comments - Permalink

Positiv ångest

 

     Den norske professorn i organisationspsykologi Paul Moxnes, tar bort en del av laddningen i begreppet Ångest. Han talar om Positiv ångest. Och vad menar han då med det? Hur kan ångest nånsin vara något positivt?

Människan har några få grundläggande psykologiska behov. Två av dom är behovet av trygghet och behovet av växt. Beviset på längtan efter att växa ser vi i nyfikenhet, sannings- och kunskapssökande och i en längtan efter maximala prestationer. Typiskt är också att målen är högt satta hos den som visar ett växtbeteende. Trygghetsbehovet visar sig på det viset att vi flyr ifrån farliga och hotande situationer, kämpar emot förändring och är tveksam och skeptisk inför ny kunskap. Vi undviker också att sätta höga mål.

De här två behoven finns i varje människa, och de står i motsats till varandra. Det är som om vi var fastspännda med gummiband, ett i vardera handen och resp gummiband fastsatt i väggen åt motsatta håll. Rör vi oss åt Trygghetsväggen så gör sig Växtväggen påmind. Och vice versa. En ständig kamp mellan Trygghetslängtan och längtan efter Växt.

Åt Trygghetshållet finns också en längtan efter Struktur och ordning och motpolen på Växtsidan är längtan efter Frihet, en längtan efter valmöjligheter, att utvidga sina gränser. Vi längtar efter att kunna bestämma själva och vara fria i ekonomiska sammanhang.

Båda sidorna har sitt pris. Att söka Trygghet kostar Leda. Att bli uttråkad. Att söka Växt kostar Ångest – Positiv ångest. Positiv ångest hänger samman med valsituationer. Att välja eller inte välja. Att våga eller inte våga. Trygghet eller Växande. Feghet eller Mod.

När människor måste välja mellan växt och trygghet, väljer de flesta trygghet. Stannar kvar på bryggan. För att kämpa mot det pris som hotar, d.v.s. Ledan , så är vi utrustade med ett antal avvärjningsmekanismer eller försvar mot Livet och sanningarna och den längtan  efter växt som trots allt finns där.

En sådan avvärjningsmekanism är Distraktion. Distraktion innebär att uppmärksamheten hålls innanför den kritiska gränsen genom att man utsätter sig för ständigt nya intryck utifrån. Stimulans med ofarliga saker som bio, fotboll, vitsar, fester och arbete håller undan kriserna. Utan distraktion hotar kaos och oro när växtbehovet gör sig påminnt. Människor har ett stort behov av att prata om TV-program, tipsresultat och skattenivåer istället för att reflektera över sin existens, sitt förhållande till medmänniskor och sitt förhållande till sitt växande som människa.

Vägen till inre trygghet går via Mod – Ångest – Frihet och Växande; till ett tillstånd av harmoni och riktning i livet. Lämna bryggan!

8 februari, 2011 Posted by: 5 Comments - Permalink

Network marketing ur tillverkningsföretagets perspektiv – Fördelar!

Network marketing är en distributionsmetod för att föra varor från tillverkare till konsument. Metoden  används av många tillverkningsföretag inom kommunikation, wellness med kosttillskott och hudvård, böcker och video, hushållsartiklar och många fler områden. Metoden är gammal, mer än 50 år.

Hur kan det komma sig att ett tillverkningsföretag väljer den formen i stället för den traditionella distributionskedjan  tillverkare – lagerhus – grossist – återförsäljare, butiker  – konsument?

5 tunga skäl för ett Tillverkningsföretag att välja Network marketing

 1. Lägre reklamkostnader. Normalt satsar företag enorma summor när de gör t.ex en reklamfilm som ska visas på TV. Och när filmen kommer upp på skärmen, hur många är vi då inte som byter kanal? Och reklamen tappar i effekt för varje dag som går. I Network marketing sprids budskapen från mun till mun.
 2. Traditionella företag som satsar stora pengar på reklam kan trots allt bara hoppas på att deras reklamkampanjer ska leda till att man får sälja mer produkter. Det sämsta med den sortens marknadsföring är att först måste pengarna satsas och sedan får man hoppas att det ska ge resultat. Tänk om de i stället kunde få betala för reklamen först efteråt när man har läst av resultatet av kampanjen. Nä, det låter för bra för att vara sant. Men det är just detta som är möjligt med Network marketing. När ett företag använder sig av Network marketing behöver man inte betala för marknadsföringen förrän produkterna är sålda. Och det handlar ju då om de ersättningar man betalar ut till de fristående affärsägarna i nätverket.
 3. Konsumenterna i ett Network marketing företag är i huvudsak prenumerationskunder. Det gör att företaget lättare kan beräkna produktionsbehovet och efterfrågan, månad för månad. Fördelarna av detta är många. T.ex. behöver man inte hålla stora lager av produkter.
 4. Genom att ett Network företag har lägre kostnader för marknadsföring, lagerhållning m.m. kan man i stället lägga större resurser på forskning och utveckling av sina produkter. Det är ett utbrett erkännande att nätverksföretag har mycket hög kvalitet på sina produkter.
 5. Network marketing företaget erbjuder en möjlighet för den ”lilla enkla” människan – utan att för den skull anställa – att skapa sig en tillvaro utöver det vanliga. Närmare 70 miljoner människor runt om i världen är involverade i Network marketing. Och det finns plats för många många fler. 

Men, tänker du, det måste väl finnas några nackdelar också. Eller……..?

Network marketing är inte lämpligt för alla branscher. Att sälja bilar på det här sättet är knappast möjligt. Inte heller fastigheter. Nä, det lämpar sig bäst för produkter och tjänster som konsumeras med tät regelbundenhet. Typ kosttillskott och hudvård som för övrigt är en industri i stigande.

Ett annat problem är att Network marketing fortfarande möts med skepsis. Det är på något sätt för bra för att vara sant och de som vill bevara status quo – konformisterna – har lätt att ”skrämma” människor som inte själva orkar skaffa sig kunskap för att kunna bedöma det hela. Lyckligtvis är det en mycket tydlig ändring på gång. Världsledande företag som IBM, Coca-Cola, Kodak, Adidas, Whirlpool och Toyota har förstått det och marknadsför olika produktsortiment med hjälp av nätverksmarknadsföring. En av världens ledande framtidsforskare, Faith Popcorn , har sagt att i framtiden kommer vi att se på nätverksmarknadsföring på samma sätt som vi ser på traditionell marknadsföring. Mycket intressant att befinna sig ombord på det tåget.

22 januari, 2011 Posted by: Leave a comment - Permalink