Självförtroende

Talangfulla personer med svagt självförtroende kan inte dra nytta av sina resurser fullt ut. Saknas stöd av självförtroendet så får de svårt att nå sin potential i de flesta sammanhang.

Ett bra självförtroende är en av de viktigaste egenskaper man kan ha med sig på sin färd genom livet. Det fungerar som ett fundament som bär fram andra egenskaper och för upp dem till ytan.

Intelligens, kreativitet, analysförmåga, humor, verbal förmåga, social talang kommer aldrig till sin rätt om de inte understöds av ett gott sajälvförtroende.

Vad är då självförtroende? Djupast sett handlar det om hur personen värderar sina egna resurser. Det avgörande är inte huruvida resurserna finns eller inte. Självförtroende handlar om hur personen själv skattar dem.

Hur känner man igen gott respektive svagt självförtroende?

Personer med bra självförtroende har inte behov av att framhålla sig själva eller vilka ”stora” människor de känner. Istället kan sådana personer själva ligga lågt, lyssna in och lära av andra och låta andra stå i centrum. De har inget behov av att mäta sig med andra och kommer därför inte heller till korta. En äkta ödmjukhet finns där inför sådant de inte själva behärskar. Att låtsas kunskap behövs alltså inte.

Dåligt självförtroende visar si i huvudsak på två sätt; genom att personen är hämmad och inåtvänd eller också precis tvärtom.

De hämmade uppfattas ofta som färglösa, harmlösa och snälla. Givetvis finns resurser där också men det är som om de gasar och bromsar samtidigt. De är inte benägna att konkurera och de tillåter att man struntar i dem. Det är sådana man sist kommer ihåg när man gör en bjudningslista. Och inte märker man heller när de går.

”Tvärtomgruppen” kompenserar sitt svaga självförtroende genom att demonstrera högt självförtroende. De har behov av att hävda sig, vill bli bekräftade, kan vara uppblåsta, skrytsamma eller arroganta och kan också ha behov av att bli beundrade. Inte sällan framhåller de ”vänskap” med dem som är ”kändisar”. Såna personer gör sig alltså större, gärna på andras bekostnad. Eftersom de medvetet eller omedvetet jämför sig med andra så blir omgivningen viktig för deras självförtroende. De utnyttjar alltså andra för att bygga upp självkänsla.

Hur stärker man sitt självförtroende på ”sund” väg?

Många psykologer hävdar att ett bra självförtroende får man med sig hemifrån. Det byggs upp genom att föräldrar uppmuntrar till att tänja gränser och av att man som barn får erkännande, stöd och beröm för det man presterar och för den man är. Har man världens viktigaste personer vid sin sida så är det enklare att känna sig värdefull.

Nu är det inte alla som haft en sådan barndom. Går det att bygga upp sitt självförtroende som vuxen? Ja. Det kortaste svaret på den frågan måste bli: Lär känna dig själv!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>