Ledarskapsdiamanten

Ledarskapsdiamanten  -  en filosofi för ledare

Ledarskapsdiamanten, skapad av P. Koestenbaum, är en modell över Ledarskapssinnet och tillika en metod för att utveckla och expandera Ledarskapet. Diamanten särskiljer fyra samverkande ledarskaps- storheter eller styrkor. Etik, Vision, Mod och Realism. De här styrkorna är dina inre resurser som alltid finns där, redo att hjälpa dig om du tar dem till dig. Förhållandet mellan de fyra styrkorna avgör styrkan och storleken på din Ledarskapsdiamant. Utrymmet inom diamanten är din ledarskapskapacitet och det kallas Storhet.

Om du tänker dig att mitten av diamanten är en 0-punkt och sträckan ut till respektive hörn är en skala från 0 till 5, så kan du för varje storhet eller styrka göra en självskattning. Allt mindre än 5 (ingen har 5) är i princip ett utvecklingsområde. Ju lägre siffra desto mer angeläget att utveckla. Om du vill utvecklas förstås?! Koestenbaum påstår att  mänsklighetens nederlag är att inte vilja bli någon. Den motsatta attityden är att ge upp medelmåttigheten som ideal och ”inse att meningen med livet är att vara djup istället för att ha roligt, att förstå istället för att bli underhållen, att se istället för att blunda.” Hårda ord kan tyckas, men så hör de också hemma i storheten MOD.

ETIK syftar på vikten av den personliga integriteten. Det innebär att värna om människor, vara empatisk och tjänande; och att bete sig moraliskt och medmänskligt.

För att stärka din ETIK:

 • Utveckla och värdesätt samarbete
 • Sträva efter meningsfulla aktiviteter
 • Prioritera god kommunikation och moget övervägande
 • Agera med integritet och i överensstämmelse med dina övertygelser

VISION innebär att nyttja analytiska förmågor, förmågan att tänka stort, betrakta situationer ur nya infallsvinklar och att inspirera.

För att stärka din VISION:

 • Öva på abstrakt tänkande och resonerande
 • Odla förmågan till ett  helikopterperspektiv – se samspel och konsekvenser inom den stora bilden
 • Använd och stärk din kreativa förmåga
 • Öva i reflekterande

MOD innebär att komma till handling, att använda klokskap, agera med uthållighet och initiativ, hantera oro, ta vara på frihet och ansvar

För att stärka ditt MOD:

 • Argumentera och stå för något
 • Utsätt dig för risken att stå ensam
 • Upplev konstruktiv oro – var rädd men våga ändå
 • Ta ansvar för dina handlingar och acceptera den mänskliga friheten att välja

REALISM syftar till ett seriöst betraktande av livet utan illusioner, luta sig mot fakta snarare än mot känslor, vara tuff, uppgiftsorienterad och fokuserad på resultat. Det betyder också att ha förmågan att inse att andra kan ha en annan bild av ”verkligheten”.

För att stärka din REALISM:

 • Var uppmärksam på byråkratiska regelsystem
 • Var objektiv och välinformerad
 • Gör vad som krävs för att överleva
 • Sök efter tillfällen att dela verklighetsuppfattning med andra

 

Genom att du tar till dig de relativa styrkorna och svagheterna i din egen Diamant kan du identifiera var behoven av insatser är som störst och du kan få ut mesta möjliga av dina ansträngningar. Din svagaste Ledarskapsstorhet är ditt utvecklingsområde eller ”tillväxthörn”. Att vårda och bearbeta ditt tillväxthörn samtidigt som du underhåller dina starkare sidor är nyckeln till att bryta igenom dina tillkortakommanden så att du kan få uppleva ditt eget växande i ledarskap.

Om du tycker att det svårt att sätta en siffra på skalan så finns möjligheten, om du skriver till mig på kjastromberg@gmail.com, att få frågor att fundera över och besvara så kan jag sen hjälpa till med en liten analys.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>