Nyfikenhet – sökandet efter Klokhet – att bli Någon

 

Det jag helt säkert vet är att jag intet vet / Sokrates 

Det har visat sig att det är just den ökade förmågan att koppla ihop detaljer till meningsfulla samband som blir kännetecknet för en människas utveckling i livet.

Medvetenheten om det egna kunnandet eller den egna mognadsgraden kan illustreras med tre cirklar.

En liten cirkel, en något större och en som är ännu större än de båda första. En cirkel består ju av en yta och en omkrets.

Cirkelns yta representerar den faktiska kunskapsnivån. Här i tre olika skeden i livet (tre cirklar).

Cirkelns omkrets representerar graden av medvetenhet om ”hur lite man egentligen vet”.

Modellen visar att ju mindre kunskaper man har (cirkel 1) desto ”säkrare” är man på sin sak. Ibland kallat Omedveten inkompetens. Och ju mer kunskaper man förvärvar (cirkel 3), desto mer ökar medvetenheten/insikten om att mycket saknas.

 

Vad är kunskap? Vad kan den användas till? Uppfattningarna skiftar

Uppfattningen om vad som är rätt svar på dessa frågor är av betydelse för Vad och Hur man lär. Det har visat sig att Människors uppfattning förändras med högre utbildning. Det finns tre huvudstadier när det gäller utvecklingen av kunskapsuppfattningar.

Stadium 1, ytnivån, utmärks av att man tycker att kunskaper är lika med en samling rätta svar. Det gäller bara att komma ihåg dem. Livsfrågor lämpar sig knappast för avhandling med den inställningen.

Stadium 2, djupnivån, kännetecknas av en mer djupinriktad uppfattning om vad kunskap och inlärning är. Man börjar förstå att det inte är möjligt eller ens önskvärt att komma ihåg alla detaljer. Istället intresserar man sig mer för idéer, sammanhang och överblick.

Människor rör sig från yt- mot djupnivån när de börjar förstå att det nästan aldrig finns några rätta svar. Det är snarare så att det på svåra frågor finns flera olika svar beroende på situation och vilka som ingår etc. Det intressanta på den här nivån är inte längre att resonera i termer av ”rätt och fel” utan i stället fokuserar man på att lära sig olika sätt att se saker på.

Under Stadium 3 är man mogen att ta ställning för och emot olika synsätt och perspektiv och integrerar de man gillar till ett eget personligt sätt att se världen, med förhoppningsvis ett ödmjukt förhållningssätt gentemot andra uppfattningar. Här handlar det om att komma fram till ett ”mitt eget bästa sätt” i stället för ett ”det bästa sättet”. Och jag kan motivera hur jag kommer fram till min ståndpunkt.

Uppfattningen om vad inlärning och klokskap är, går alltså från en samling ”rätta svar” via ”alternativa svar” till kunskap utifrån ett ”eget personligt ställningstagande”.

|———————————————————————————————————————à|

Fakta                                   Flera svar                            Personligt ställningstagande

Den som gjort resan nedifrån faktanivån och upp till en egen livssyn (med den stärkta självkänsla det ger) har längs vägen skaffat sig inte bara ytterligare värdefulla fakta, utan också olika synsätt som en alldeles egen integrerad syn på omvärlden.

Tips

När jag själv för första gången läser en faktabok inom något av mina favoritområden så övar jag på det som beskrivits genom att genom hela boken ha tre frågor eller kontrollpunkter med mig:

  • Detta instämmer jag särskilt i.
  • Detta tar jag särskilt avstånd från.
  • Detta får mig att tänka på följande som inte står i texten.

Givetvis gör jag noteringar om sidnummer och stycke som jag reagerat på plus att jag utvecklar mina tankar.

Eftersom det här handlar om mina egna reaktioner på texten så ger det övning i dels att reflektera och dels övning i modet att stå för något alldeles själv. Här har du möjligheten att ”bli någon”.  Ingen tar ju i längden intryck av den som enbart åberopar andras kunnande.

Tänk dig att du ska lyssna på en presentation av något slag. Du vet inget om presentatören/föredragshållaren. Han/hon kan befinna sig på stadium 1, 2 eller 3. Vilket skulle du önska?

Tänk dig sen in i situationen att du själv ska upp på scenen för att hålla en föreläsning. Vilket stadium skulle du vilja befinna dig på? Var gör du starkast intryck?

Naturligtvis kan man inte förakta vare sig fakta eller de alternativa svar och ståndpunkter som andra auktoriteter kommit fram till. De vore lika fel som att hävda att fjärilen är mycket ”bättre” än larven. Det är ju tvärtom så att stadium 3 inrymmer såväl stadium 1 som 2 men i stället för att stanna där så tar man i stadium 3 steget fullt och blir ”någon” som man har potentialen till att bli.

11 februari, 2012 Posted by: Leave a comment - Permalink

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>