Självförtroende

Talangfulla personer med svagt självförtroende kan inte dra nytta av sina resurser fullt ut. Saknas stöd av självförtroendet så får de svårt att nå sin potential i de flesta sammanhang.

Ett bra självförtroende är en av de viktigaste egenskaper man kan ha med sig på sin färd genom livet. Det fungerar som ett fundament som bär fram andra egenskaper och för upp dem till ytan.

Intelligens, kreativitet, analysförmåga, humor, verbal förmåga, social talang kommer aldrig till sin rätt om de inte understöds av ett gott sajälvförtroende.

Vad är då självförtroende? Djupast sett handlar det om hur personen värderar sina egna resurser. Det avgörande är inte huruvida resurserna finns eller inte. Självförtroende handlar om hur personen själv skattar dem.

Hur känner man igen gott respektive svagt självförtroende?

Personer med bra självförtroende har inte behov av att framhålla sig själva eller vilka ”stora” människor de känner. Istället kan sådana personer själva ligga lågt, lyssna in och lära av andra och låta andra stå i centrum. De har inget behov av att mäta sig med andra och kommer därför inte heller till korta. En äkta ödmjukhet finns där inför sådant de inte själva behärskar. Att låtsas kunskap behövs alltså inte.

Dåligt självförtroende visar si i huvudsak på två sätt; genom att personen är hämmad och inåtvänd eller också precis tvärtom.

De hämmade uppfattas ofta som färglösa, harmlösa och snälla. Givetvis finns resurser där också men det är som om de gasar och bromsar samtidigt. De är inte benägna att konkurera och de tillåter att man struntar i dem. Det är sådana man sist kommer ihåg när man gör en bjudningslista. Och inte märker man heller när de går.

”Tvärtomgruppen” kompenserar sitt svaga självförtroende genom att demonstrera högt självförtroende. De har behov av att hävda sig, vill bli bekräftade, kan vara uppblåsta, skrytsamma eller arroganta och kan också ha behov av att bli beundrade. Inte sällan framhåller de ”vänskap” med dem som är ”kändisar”. Såna personer gör sig alltså större, gärna på andras bekostnad. Eftersom de medvetet eller omedvetet jämför sig med andra så blir omgivningen viktig för deras självförtroende. De utnyttjar alltså andra för att bygga upp självkänsla.

Hur stärker man sitt självförtroende på ”sund” väg?

Många psykologer hävdar att ett bra självförtroende får man med sig hemifrån. Det byggs upp genom att föräldrar uppmuntrar till att tänja gränser och av att man som barn får erkännande, stöd och beröm för det man presterar och för den man är. Har man världens viktigaste personer vid sin sida så är det enklare att känna sig värdefull.

Nu är det inte alla som haft en sådan barndom. Går det att bygga upp sitt självförtroende som vuxen? Ja. Det kortaste svaret på den frågan måste bli: Lär känna dig själv!

Trött på att vara trött?

Jag är så pigg

så otroligt pigg

jag är pigg när jag vaknar

Med en gång är jag bara

vaken och pigg

Sen är jag pigg när jag går upp

och går ut

och kommer till jobbet

Och Ulla-Stina är också pigg

hon har aldrig varit så pigg

säger hon till Hasse

som är jättepigg

när vi äter lunch

Sen är jag pigg när jag åker hem

när jag handlar fläsk hos slaktarn

och går till posten

Då är jag så pigg

när jag står där på posten

Sen när jag tittar på tv

så är jag jättepigg

och sen ringer Ulla-Stina

och säger

att hon tror det är vädret

som gör att man är så

pigg denna årstiden

Ja, jag är alltid pigg vid denna tiden

säger jag till Ulla-Stina

Och sen äter jag kvällsmat

och jag är så pigg

när jag borstar tänderna

och sen när jag går och lägger mig

då är jag lite sömnig

men jag är ändå pigg

Det måste vara luften

tänker jag

eller miljön

eller maten

eller vädret

som Ulla-Stina sa/ ur 59 dikter av Lina Ekdahl

 

17 april, 2012 Posted by: Leave a comment - Permalink

Elefanter och loppor

Har du någonsin undrat över hur det kan komma sig att en cirkus kan hålla en 2 ton tung elefant fastbunden med ett tunt litet rep runt elefantens ben?

Det är en inlärd reflex.

När elefanten är liten – några hundra kilo bara – då kopplar man elefantens ben med en tung stålkedja. Varje gång som elefanten försöker ge sig iväg så hindras den av kedjan. Efter några rymningsförsök så har elefantens ben blivit sårigt och ömt. Och ju mer den försöker besegra kedjan desto ondare gör det.

Det tar inte så lång tid för elefanten att inse sambandet mellan rymning och smärta.

Så, ett enkelt litet rep är allt som behövs för att tygla det enorma djuret.

Loppor är tränade på ett liknande sätt – enligt positiv-attityd-gurun Zig Ziglar. Tränaren placerar lopporna i en glaskruka med lock. När lopporna hoppar för att ta sig ur krukan slår de huvudet i locket.

Lopptränaren vet att jobbet är klart när lopporna inte hoppar högre i burken än strax under locket – oavsett hur mycket de längtar ut. Då kan locket plockas bort. Lopporna har skapat sanningen att det gör ont i huvudet om man hoppar högt.

Du och jag är mycket lika lopporna (och elefanterna).

Hanzo K.T.Nq (i övers. av Kj-Å Strömberg)

16 april, 2012 Posted by: Leave a comment - Permalink

Feedback – tips och tankar om hur man ger

Återkoppling, respons, feedback är olika benämningar på det vi tänker på som beröm eller kritik. Smicker och verbala påhopp är också på sätt och vis feedback eftersom de kommer som reaktion på något som någon gjort eller sagt. Men om vi håller oss till den sortens feedback som ges i ett gott syfte så kan den i och för sig vara åt båda hållen d.v.s som beröm eller som kritik. Om vi vill en annan människa väl med vår feedback, d.v.s. hjälpa personen att växa och utvecklas, då är givarens tanke att feedbacken ska vara konstruktiv och i så fall har plus eller minus, beröm eller kritik, samma värde.

1. Var alltså klar över varför du vill ge feedbacken. Vad vill du åstadkomma med den? Vilket är ditt syfte?

2. Var så tydlig och konkret som möjligt. T.ex.: ”När du sa (gjorde)…..blev jag……..Jag uppskattade särskilt……….Ditt framträdande var mycket bra och framförallt ditt sätt att………….tilltalade mig. En sak som du skulle kunna utveckla ytterligare är……………..”

Kraften och värdet i feedback framförd på detta sätt är så oändligt mycket större än alla numera i facebook-tider rikligt förekommande superlativerna fantastiskt och lysande som med tiden blir tämligen urvattnade ord och begrepp. Hörde en morgon i P1, Tankar för dagen, en man som filosoferade just kring superlativsjukan (en amerikansk import förstås). Han sa: ”Om jag nu ÄLSKAR blåbärssylten och mina nya skor, vad ska jag då säga till min kära hustru? Och om jag HATAR att kliva upp på morgonen vad ska jag då säga att jag gör gentemot våldet i världen?” Hellre få ord med mening än många tomma ord.

Själv är jag orolig över vad fenomenet Gilla kommer att göra med vår förmåga att ge konstruktiv feedback. OK, hellre ett Gilla än inget alls kanske, men knappast utvecklande för vare sig mottagare eller givare. Jag undrar om man verkligen Gillar så mycket. Gillar man mest att Gilla för att andra Gillar? Vem vet? Ett Gilla som åtföljs av en Kommentar är aningen bättre som jag ser det.

Är det kanske så att Det som saknas i djup kompenserar man med mängd? Jag tror det.

 

29 mars, 2012 Posted by: Leave a comment - Permalink

Ledarskapsdiamanten

Ledarskapsdiamanten  -  en filosofi för ledare

Ledarskapsdiamanten, skapad av P. Koestenbaum, är en modell över Ledarskapssinnet och tillika en metod för att utveckla och expandera Ledarskapet. Diamanten särskiljer fyra samverkande ledarskaps- storheter eller styrkor. Etik, Vision, Mod och Realism. De här styrkorna är dina inre resurser som alltid finns där, redo att hjälpa dig om du tar dem till dig. Förhållandet mellan de fyra styrkorna avgör styrkan och storleken på din Ledarskapsdiamant. Utrymmet inom diamanten är din ledarskapskapacitet och det kallas Storhet.

Om du tänker dig att mitten av diamanten är en 0-punkt och sträckan ut till respektive hörn är en skala från 0 till 5, så kan du för varje storhet eller styrka göra en självskattning. Allt mindre än 5 (ingen har 5) är i princip ett utvecklingsområde. Ju lägre siffra desto mer angeläget att utveckla. Om du vill utvecklas förstås?! Koestenbaum påstår att  mänsklighetens nederlag är att inte vilja bli någon. Den motsatta attityden är att ge upp medelmåttigheten som ideal och ”inse att meningen med livet är att vara djup istället för att ha roligt, att förstå istället för att bli underhållen, att se istället för att blunda.” Hårda ord kan tyckas, men så hör de också hemma i storheten MOD.

ETIK syftar på vikten av den personliga integriteten. Det innebär att värna om människor, vara empatisk och tjänande; och att bete sig moraliskt och medmänskligt.

För att stärka din ETIK:

 • Utveckla och värdesätt samarbete
 • Sträva efter meningsfulla aktiviteter
 • Prioritera god kommunikation och moget övervägande
 • Agera med integritet och i överensstämmelse med dina övertygelser

VISION innebär att nyttja analytiska förmågor, förmågan att tänka stort, betrakta situationer ur nya infallsvinklar och att inspirera.

För att stärka din VISION:

 • Öva på abstrakt tänkande och resonerande
 • Odla förmågan till ett  helikopterperspektiv – se samspel och konsekvenser inom den stora bilden
 • Använd och stärk din kreativa förmåga
 • Öva i reflekterande

MOD innebär att komma till handling, att använda klokskap, agera med uthållighet och initiativ, hantera oro, ta vara på frihet och ansvar

För att stärka ditt MOD:

 • Argumentera och stå för något
 • Utsätt dig för risken att stå ensam
 • Upplev konstruktiv oro – var rädd men våga ändå
 • Ta ansvar för dina handlingar och acceptera den mänskliga friheten att välja

REALISM syftar till ett seriöst betraktande av livet utan illusioner, luta sig mot fakta snarare än mot känslor, vara tuff, uppgiftsorienterad och fokuserad på resultat. Det betyder också att ha förmågan att inse att andra kan ha en annan bild av ”verkligheten”.

För att stärka din REALISM:

 • Var uppmärksam på byråkratiska regelsystem
 • Var objektiv och välinformerad
 • Gör vad som krävs för att överleva
 • Sök efter tillfällen att dela verklighetsuppfattning med andra

 

Genom att du tar till dig de relativa styrkorna och svagheterna i din egen Diamant kan du identifiera var behoven av insatser är som störst och du kan få ut mesta möjliga av dina ansträngningar. Din svagaste Ledarskapsstorhet är ditt utvecklingsområde eller ”tillväxthörn”. Att vårda och bearbeta ditt tillväxthörn samtidigt som du underhåller dina starkare sidor är nyckeln till att bryta igenom dina tillkortakommanden så att du kan få uppleva ditt eget växande i ledarskap.

Om du tycker att det svårt att sätta en siffra på skalan så finns möjligheten, om du skriver till mig på kjastromberg@gmail.com, att få frågor att fundera över och besvara så kan jag sen hjälpa till med en liten analys.

 

 

Ur gömmorna

Jag har haft anledning att rota bland mina många skrivställen och funnit bl.a. dessa anteckningar som jag gärna delar med mig av:

”I ett brev från 1945 skriver Jung apropå Personlig utveckling: Arbetet består av tre delar: insikt, uthärdande och handling. Psykologi behövs endast i den första delen, i den andra och tredje spelar moralisk styrka den mest framträdande rollen”

Egna reflektionstexter:

Engagemang och motivation känner jag när jag sätter mig ned att skriva och förklara sammanhang: Allt levande har en inbyggd strävan, medveten eller omedveten, att vara Den bästa blomman ur sitt frö. Det är vad som är kännetecknande för liv, detta att vara levande. Denna strävan finns som en medfödd instinkt. En livskraft. Så är det också med oss människor.”

”Min främsta angelägenhet är att förstå Livet. Vilka är mina uppfattningar om Livet och om hur det ska levas? Det är möjligt att skapa mening, och redan att tänka så, är meningsfullt. Att känna sig själv är inte så mycket en fråga om att upptäcka vad som finns i ens jag utan snarare att skapa den man vill vara.

Allt som vi kan göra väl, som vi njuter av att göra och som det finns ”efterfrågan” på, är värt att allvarligt överväga som en färdighet att utveckla vidare.”

”Varje val innebär också bortval, av något annat. Men inte bortval av det som varit, inte bortval av det som är utan bortval av en möjlig framtid till förmån för denna den valda framtiden.”

Jag har nämligen börjat en Bokbindarkurs. Därav sökandet i lådorna.

Manualer

Du kan köra bilen utan att förstå hur den fungerar ”innerst inne”.

Datorn klarar du också av att hantera utan manual.

Sig själv och andra vill man däremot gärna förstå på ett djupare plan.

Men vi behöver vila ifrån detta också emellanåt. För det ändamålet, mental vila och tillit till att mycket är som det ska vara, kan det ändå behövas en manual:

Ge mig sinnesro 

att acceptera det jag inte kan förändra

mod att förändra det jag kan

och förstånd att inse skillnaden

Ingen vet med säkerhet vem som först skrev sinnesrobönen. Några hävdar att den kommer från de gamla grekerna. Andra menar att den skrivits av en anonym engelsk poet och vissa att den skrivits av en amerikansk marinofficer. Hur som helst, den finns och har varit och är  till stor hjälp tusentals gånger varje dag världen över.

 

24 februari, 2012 Posted by: Leave a comment - Permalink

Fundamentala val

Att ta befälet över sitt eget liv är grunden för den skapande-agerande attityden. Den motsatta attityden, reagerande-parerande attityd, låter omständigheterna för stunden styra  vad man gör av sin dag. Ingen klarar av att alltid vara skapande-agerande av sitt livsmanus, men att vara medveten om åt vilket håll man lutar är en viktig del i det personliga växandet. Man ställs tydligare och mer medvetet inför valet mellan att själv styra eller att låta sig styras. Valet av attityd är ditt.

Fundamentalt val nr 1 för växande lyder: Jag väljer att vara den styrande kraften i mitt eget liv. (Uttalas högt och tydligt till sig själv).

Den som på detta sätt gör sitt första fundamentala val kan le i mjugg åt följande råd till kvinnan:

1. Det är viktigt att hitta en man som hjälper till i hushållet, som kan laga mat, städa, diska och som har ett bra jobb.

2. Det är viktigt att hitta en man som kan få dig att skratta.

3. Det är viktigt att du kan hitta en man som du kan lita på.

4. Det är bra att hitta en man som är bra i sängen, och som älskar dig.

5. Viktigast av allt; att dessa män inte känner varandra.

Kvinna och man, gör dina egna skapande val och skapa din tillvaro. Lyssna gärna men se till att vara den förhärskande kraften i ditt eget liv.

Det finns ytterligare 3 Fundamentala val som jag återkommer till.

16 februari, 2012 Posted by: Leave a comment - Permalink

Nyfikenhet – sökandet efter Klokhet – att bli Någon

 

Det jag helt säkert vet är att jag intet vet / Sokrates 

Det har visat sig att det är just den ökade förmågan att koppla ihop detaljer till meningsfulla samband som blir kännetecknet för en människas utveckling i livet.

Medvetenheten om det egna kunnandet eller den egna mognadsgraden kan illustreras med tre cirklar.

En liten cirkel, en något större och en som är ännu större än de båda första. En cirkel består ju av en yta och en omkrets.

Cirkelns yta representerar den faktiska kunskapsnivån. Här i tre olika skeden i livet (tre cirklar).

Cirkelns omkrets representerar graden av medvetenhet om ”hur lite man egentligen vet”.

Modellen visar att ju mindre kunskaper man har (cirkel 1) desto ”säkrare” är man på sin sak. Ibland kallat Omedveten inkompetens. Och ju mer kunskaper man förvärvar (cirkel 3), desto mer ökar medvetenheten/insikten om att mycket saknas.

 

Vad är kunskap? Vad kan den användas till? Uppfattningarna skiftar

Uppfattningen om vad som är rätt svar på dessa frågor är av betydelse för Vad och Hur man lär. Det har visat sig att Människors uppfattning förändras med högre utbildning. Det finns tre huvudstadier när det gäller utvecklingen av kunskapsuppfattningar.

Stadium 1, ytnivån, utmärks av att man tycker att kunskaper är lika med en samling rätta svar. Det gäller bara att komma ihåg dem. Livsfrågor lämpar sig knappast för avhandling med den inställningen.

Stadium 2, djupnivån, kännetecknas av en mer djupinriktad uppfattning om vad kunskap och inlärning är. Man börjar förstå att det inte är möjligt eller ens önskvärt att komma ihåg alla detaljer. Istället intresserar man sig mer för idéer, sammanhang och överblick.

Människor rör sig från yt- mot djupnivån när de börjar förstå att det nästan aldrig finns några rätta svar. Det är snarare så att det på svåra frågor finns flera olika svar beroende på situation och vilka som ingår etc. Det intressanta på den här nivån är inte längre att resonera i termer av ”rätt och fel” utan i stället fokuserar man på att lära sig olika sätt att se saker på.

Under Stadium 3 är man mogen att ta ställning för och emot olika synsätt och perspektiv och integrerar de man gillar till ett eget personligt sätt att se världen, med förhoppningsvis ett ödmjukt förhållningssätt gentemot andra uppfattningar. Här handlar det om att komma fram till ett ”mitt eget bästa sätt” i stället för ett ”det bästa sättet”. Och jag kan motivera hur jag kommer fram till min ståndpunkt.

Uppfattningen om vad inlärning och klokskap är, går alltså från en samling ”rätta svar” via ”alternativa svar” till kunskap utifrån ett ”eget personligt ställningstagande”.

|———————————————————————————————————————à|

Fakta                                   Flera svar                            Personligt ställningstagande

Den som gjort resan nedifrån faktanivån och upp till en egen livssyn (med den stärkta självkänsla det ger) har längs vägen skaffat sig inte bara ytterligare värdefulla fakta, utan också olika synsätt som en alldeles egen integrerad syn på omvärlden.

Tips

När jag själv för första gången läser en faktabok inom något av mina favoritområden så övar jag på det som beskrivits genom att genom hela boken ha tre frågor eller kontrollpunkter med mig:

 • Detta instämmer jag särskilt i.
 • Detta tar jag särskilt avstånd från.
 • Detta får mig att tänka på följande som inte står i texten.

Givetvis gör jag noteringar om sidnummer och stycke som jag reagerat på plus att jag utvecklar mina tankar.

Eftersom det här handlar om mina egna reaktioner på texten så ger det övning i dels att reflektera och dels övning i modet att stå för något alldeles själv. Här har du möjligheten att ”bli någon”.  Ingen tar ju i längden intryck av den som enbart åberopar andras kunnande.

Tänk dig att du ska lyssna på en presentation av något slag. Du vet inget om presentatören/föredragshållaren. Han/hon kan befinna sig på stadium 1, 2 eller 3. Vilket skulle du önska?

Tänk dig sen in i situationen att du själv ska upp på scenen för att hålla en föreläsning. Vilket stadium skulle du vilja befinna dig på? Var gör du starkast intryck?

Naturligtvis kan man inte förakta vare sig fakta eller de alternativa svar och ståndpunkter som andra auktoriteter kommit fram till. De vore lika fel som att hävda att fjärilen är mycket ”bättre” än larven. Det är ju tvärtom så att stadium 3 inrymmer såväl stadium 1 som 2 men i stället för att stanna där så tar man i stadium 3 steget fullt och blir ”någon” som man har potentialen till att bli.

11 februari, 2012 Posted by: Leave a comment - Permalink

Formulera ditt eget Life Purpose – Livsändamål

En mitt i livet kris är när Du har nått din steges högsta pinne och Du
upptäcker att Du lutat den mot fel vägg.

OKÄND

Inom den
professionella coachingen – i vart fall om den bedrivs i enlighet med ICFs stadgar som reglerar vad som är coaching och inte – där arbetar man ibland med att hjälpa klienten att finna sitt Livsändamål och att sätta ord på det (Life Purpose Statement). Det ger klienten en metod, ett mätinstrument, att minut för minut, stämma av huruvida han/hon är på rätt väg. Därför är också tanken med den här artikeln att; Den ska läsas om och om igen!

Oavsett om
man har ett tydligt formulerat livsändamål eller inte så känner man på sig genom
livet när man är på rätt spår eller inte. Det finns ett inre instrument som
känner av detta. Att vara på rätt spår ger en viss resonans. Det är som om alla
strängarna är rätt stämda och instrumentet klingar rent och harmoniskt. Omvänt,
det vill säga att vara på fel spår, ger dissonans, klingar orent.

Det
personliga uttrycket – ditt Life Purpose Statement – fungerar som en stämgaffel
som hjälper dig att komma ihåg vem du är när du är på rätt spår och det ger en
känsla och inre bild av vad man betyder där man går fram genom livet. En känsla
av att ”göra skillnad”.

I sin
djupaste mening innebär detta att vara ”sitt livsändamål” att man är sann mot
sin egen kärna, sitt innersta. Inom Co-Active Coaching arbetar vi med begreppet
Life Purpose i sammanhang där klienten upplever sig ha ”gått vilse”.  Det tar personen tillbaka till sig själv och till den som personen alltid varit och som personen alltid kommer att vara till sin innersta kärna. Och det är från det utgångsläget, som möjligheterna att bli
sitt bästa jag, är som störst.

Hur gör man? Var finns Livsändamålet?

Inom coachingen
menar vi något mer med Livsändamål än bara en kallelse eller uppmaning. T.ex.
den karriär människor väljer, är förvisso inte sällan ett uttryck för deras
Livsändamål. Men vi är ju så mycket mer än vårt arbete. Livsändamålet är något
mer än det personliga yrkeskallet eller karriärmålet.

Du kan själv stämma av i varje ögonblick om du
är på livsändamålspåret eller inte. Den signal du då ska lyssna efter är det
intryck eller den påverkan (impact) du gör i din värld. Iaktta hur du berör din
omgivning och de människor du möter.

Övning

Förflytta dig bakåt i tiden till en situation då du kände att du var i ditt esse, då du kände att du var i ditt livs centrum. Var befann du dig? Vilka fanns med? Vad gjorde du? Vad gjorde starkast intryck på dig? Vad gjorde du själv som fick dig att känna som du gjorde?

Tanken med
övningen är att du ska komma i kontakt med din Impact – din påverkanskraft – sådan den är när du är i kontakt med ditt Livsändamål. Syftet är att du ska känna igen den inre
upplevelsen av att vara på rätt spår och då kan du också sätta ord på
upplevelsen.

Det är
viktigt att komma ihåg att detta att vara på rätt spår, i kontakt med sitt
Livsändamål, inte är något man måste lära sig. Det kan man redan. Livsändamålet
är alltså inget man strävar efter eller försöker finna metoden att uppnå. Det
finns där redan, i hjärtat.

Coaching
syftar här till att hjälpa klienten att klargöra det och att sätta ord på det. Tro
nu inte att du nödvändigtvis måste ha en ICF-certifierad coach i din närhet för
att arbeta med ditt Livsändamål. Självfallet är detta ett stort stöd men med
den rätta ambitionen kommer man långt själv.

En metafor

Det underlättar
sen om man har en bild, en symbol eller en metafor som fångar vem man är när
man lever sitt Livsändamål. När man går vilse i det ”mentala träsket” är det
lättare att hitta tillbaka via en kraftfull symbol än genom långa ordrika
förklaringar.

De
effektivaste Life Purpose Statement – och samtidigt de lättaste att komma ihåg
– är korta och kraftfulla. Här är några klientexempel från coachingsejourer:

 

 • Jag är den lilla myran på stigen som väcker förundran över naturens under.
 • Jag är den lilla stenen i skon som påminner människor om att leva.
 • Jag är pinglan som väcker barn och vuxna till livfullhet och kreativitet.
 • Jag är jetströmmen som lyfter och hjälper.
 • Jag är den pirrande festivalen som inbjuder var och en att dansa naken.

Exemplen
visar hur varierande och högst personliga Life Purpose Statements kan vara.
Inse också att de tagit lång tid och mycket tankekraft och känsla att formulera.

Här finns
utrymme för dig att ”mejsla” fram din egen metafor. Lek dig framåt och låt det
ta tid. Gör om övningen här ovanför och fortsätt mejsla. Det är bara du själv
som vet om det stämmer.
Jag är…………………………………………..som……………………………………………………

 

3 februari, 2012 Posted by: Leave a comment - Permalink